Net-Zero Hành Trình Hướng Đến Tương Lai Xanh

Net-Zero : Hành Trình Hướng Đến Tương Lai Xanh

Tại sao Net-Zero trở nên quan trọng? Khám phá hành trình của EMTEK và sứ mệnh tương lai xanh cùng các công ty tại Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường sống bền vững.

EMTEK Và Hành Trình Hướng Đến Net-Zero Đồng Hành Trong Sứ Mệnh Tương Lai Xanh

Tại sao Net-Zero trở nên quan trọng? Khám phá hành trình của EMTEK và sứ mệnh tương lai xanh cùng các công ty tại Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường sống bền vững.

Trong bối cảnh toàn cầu đang quan tâm đặc biệt đến vấn đề khí nhà kính và biến đổi khí hậu, mục tiêu Net-Zero trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cuộc họp COP26 đã đặt ra tầm quan trọng của việc giảm phát thải, và Việt Nam cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tham gia vào hành trình này. EMTEK, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ, không chỉ đứng nhìn mà còn đặt ra cam kết hướng đến mục tiêu Net-Zero. Chúng tôi hãy khám phá sứ mệnh Net-Zero của họ và những bước tiến trong việc thực hiện cam kết này.

Net-zero-journey-3

Khi môi trường đang trở thành mối quan tâm hàng đầu, khái niệm “Net-Zero” – giảm phát thải khí nhà kính xuống mức tối thiểu – không còn xa lạ. COP26, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu quốc tế, đã thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu này, và Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Các doanh nghiệp trên khắp thế giới đang nỗ lực để đóng góp vào mục tiêu Net-Zero, giảm lượng khí nhà kính thải ra môi trường đến mức tối thiểu. EMTEK, một công ty công nghệ hàng đầu, không chỉ đi theo xu hướng này mà còn cam kết hướng đến mục tiêu Net-Zero. 

Net-Zero và Tầm Quan Trọng Đối Với Tương Lai

Net-Zero là một khái niệm ngày càng quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu. Khái niệm Net-Zero – mục tiêu giảm lượng khí nhà kính thải ra môi trường đến mức tối thiểu – không còn chỉ là một xu hướng, mà là một cam kết cấp thiết cho tương lai của hành tinh

Hội nghị COP 26 đã tạo ra một nền tảng quan trọng cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới cam kết hướng đến Net-Zero. Đây là một cơ hội để tập trung vào việc giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh

 • Các Công Ty Tại Việt Nam Và Hành Trình Hướng Đến Net-Zero

Việt Nam đang là một trong những quốc áp dụng các cam kết Net-Zero trong mô hình phát triển quốc gia. Chính phủ và các doanh nghiệp đang chung tay tạo ra một nền kinh tế xanh hơn và bền vững.

Các công ty tại Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong hành trình hướng đến Net-Zero. Họ cũng đã đưa ra cam kết và đang định hình tương lai xanh và bền vững cho ngành công nghiệp tại đất nước này. Hướng tới mục tiêu Net-Zero không phải là một công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự đổi mới, đầu tư và cam kết dài hạn từ các doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp tại Việt Nam “rục rịch” cắt giảm carbon, chuyển sang kinh tế tuần hoàn

Hiện tại, trên toàn thế giới, đã có 54 quốc gia đang hình thành chiến lược hoặc kế hoạch hành động quốc gia để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Việt Nam cũng đang bước chân vào cuộc cách mạng này, với việc tạo ra một nền tảng pháp lý cho kinh tế tuần hoàn.

Net-zero-journey-2

Năm 2020, Việt Nam đã đưa những khía cạnh quan trọng của kinh tế tuần hoàn vào Luật Bảo vệ Môi trường, bao gồm việc phân loại rác tại nguồn, đánh trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), cũng như khuyến khích tín dụng và trái phiếu xanh.

Ngoài ra, Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn đã nhận được sự chấp thuận và ban hành bởi Chính phủ vào tháng 6/2022. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan liên quan đang chăm sóc việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030, với tầm nhìn xa hơn đến năm 2050.

Tuy tái chế vẫn đóng một vai trò quan trọng, nhưng nó không đủ để giải quyết bài toán của mô hình kinh tế tuần hoàn. Thay vào đó, cần tập trung vào việc bảo tồn và sử dụng nguyên liệu thô một cách hiệu quả. Thiết kế, công nghệ, và số hóa sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguyên liệu và sản phẩm di chuyển qua vòng tuần hoàn và kéo dài vòng đời của chúng.

Tuy nhiên, quy tắc xã hội, tức là những thay đổi trong thái độ tiêu dùng và việc tạo ra nhu cầu mới, là trái tim và tâm hồn của cuộc cách mạng kinh tế tuần hoàn.

 • Net Zero và nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Trong hành trình hướng đến NetZero, doanh nghiệp cũng đạt được nhiều lợi ích trong quá trình này, một số lợi ích có thể nhìn thấy được:

  • Tăng doanh thu và năng lực cạnh tranh: Phát thải ròng khí nhà kính bằng “0” vào năm 2050 là mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam, nhằm đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu chống biến đổi khí hậu (BĐKH). Không chỉ là cam kết chính trị, Net Zero đã trở thành xu hướng mới trong tái cấu trúc các nền kinh tế theo hướng các-bon thấp, song hành phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
  • Thu hút vốn đầu tư xanh: Một lợi ích lớn khác từ việc công ty tuân thủ các quy định về môi trường và xã hội là doanh nghiệp có thể thu hút các nhà đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Vũ Chí Công – Giám đốc, Trưởng bộ phận ESG, Tập đoàn Vinacapital cho rằng, nguồn vốn xanh hiện nay khá dồi dào nhưng cơ hội đầu tư vào Việt Nam không nhiều. Vấn đề ở chỗ doanh nghiệp chưa cung cấp được nguồn thông tin, dữ liệu của mình về phát triển bền vững như công khai thông tin trên sản phẩm nhãn mác về nguồn nguyên liệu. Khi các quỹ đầu tư tiếp cận, họ không có căn cứ để biết doanh nghiệp hoạt động có phù hợp với các tiêu chí đầu tư xanh hay không.
 • Net-Zero –  Thách thức toàn cầu buộc doanh nghiệp thích ứng

The world is facing a series of serious challenges, such as declining biodiversity, depletion of natural resources, and climate change. These issues pose a significant question: how can we ensure a sustainable future for the next generation? Among these challenges, climate change is most pressing, as greenhouse gas concentrations have reached their highest levels in two million years, and the Earth’s temperature has risen by 1.1°C compared to the late 1800s.

According to a 2018 United Nations report, scientists and experts unanimously agree that keeping global warming below 1.5°C is the safe threshold to avoid the worst impacts of climate change.

Achieving this critical goal requires a global and urgent commitment and solution system. In December 2021, at the COP26 conference, Vietnam, along with over 150 other countries, made a strong commitment to reduce net emissions to “0” by 2050. Vietnam’s Net-Zero 2050 target is seen as a challenge, but it’s also an opportunity for businesses to restructure their business models and transition to a more sustainable form of growth.

Toàn cầu đang đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng như suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đặt ra một câu hỏi quan trọng về việc làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo một tương lai bền vững cho thế hệ tương lai. Trong số các thách thức này, biến đổi khí hậu được xem là một vấn đề cấp bách, bởi vì nồng độ khí nhà kính đã đạt mức cao nhất trong vòng 2 triệu năm và nhiệt độ trái đất đã tăng thêm 1,1 độ C so với cuối thế kỷ 19.

Theo Báo cáo của Liên Hợp quốc vào năm 2018, các nhà khoa học và chuyên gia đã đồng tình rằng việc giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C là mức an toàn để tránh những tác động xấu nhất từ biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu quan trọng này, cần có sự cam kết và các giải pháp có cường độ toàn cầu và cấp bách. Tại Hội nghị COP 26 vào tháng 12/2021, Việt Nam, cùng với hơn 150 quốc gia khác, đã đưa ra một cam kết mạnh mẽ nhằm giảm mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Mục tiêu này đặt ra một thách thức đáng kể, nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cải tổ mô hình kinh doanh và chuyển đổi sang một hình thức tăng trưởng bền vững hơn.

 • Net-Zero –  Tương Lai Xanh và Bền Vững , Xu hướng Ngành Công Nghiệp Việt Nam 

Tại Việt Nam, xu hướng hướng đến Net-Zero cũng đang trở nên phổ biến. Các doanh nghiệp, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, đang tìm kiếm cách giảm thiểu tác động của họ đối với môi trường và xây dựng một tương lai bền vững. Net-Zero không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là một sứ mệnh cho ngành công nghiệp Việt Nam. Nhiều công ty trong nước đã bắt đầu thay đổi mô hình kinh doanh của mình, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo và giảm lượng phát thải CO2. 

Cùng với các doanh nghiệp FDI, trong hành trình hướng tới phát triển bền vững mặc dù doanh nghiệp Việt có phần chậm hơn song vẫn có những doanh nghiệp đang thực hiện khá bài bản và đạt thành tựu bước đầu

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam ở mọi lĩnh vực, cùng chung nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, đều có thể tham gia liên minh này. Ở đó, doanh nghiệp được kết nối các nguồn lực về tài chính, công nghệ, thị trường. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tăng uy tín, thương hiệu, tăng cường cơ hội hợp tác thông qua mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia.

Đặc biệt, doanh nghiệp được tiếp cận thông tin mới nhất về công nghệ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới liên quan tới năng lượng tái tạo và chuyển dịch xanh toàn cầu; hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực theo nhu cầu.

Sự tham gia của EMTEK trong cuộc chơi này đã tạo ra một làn sóng mới, khuyến khích nhiều doanh nghiệp khác hành động. EMTEK đang hợp tác cùng các đối tác và khách hàng tại Việt Nam để thúc đẩy sự chuyển đổi xanh trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất.

Với cam kết của EMTEK và tầm nhìn về một tương lai xanh, chúng tôi đang đóng góp vào cuộc cách mạng Net-Zero và thúc đẩy một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta. Hãy cùng chúng tôi trong hành trình này và xem xét cách công ty của bạn có thể tham gia vào việc hướng đến Net-Zero để bảo vệ tương lai xanh của chúng ta.

Hành Trình của EMTEK Hướng Đến Net-Zero

Net-zero-journey-1

Cùng với nhiều công ty trong nước, EMTEK nhận thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo một môi trường kinh doanh xanh, sạch và bền vững. Net-Zero không chỉ là một trách nhiệm, mà còn là một cơ hội để doanh nghiệp tại Việt Nam nắm bắt và phát triển trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng đòi hỏi cao về trách nhiệm xã hội.

Dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc họp như COP26, EMTEK đã rất nhạy bén trong việc nắm bắt và phản ánh xu hướng thị trường. Chúng tôi đang tích cực áp dụng các giải pháp công nghệ xanh, giảm lượng carbon và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ quy trình hoạt động của mình

EMTEK cam kết tiếp tục theo đuổi mục tiêu Net-Zero và đóng góp vào việc hình thành một tương lai xanh và bền vững. Cùng chúng tôi trên hành trình này và xem xét cách doanh nghiệp của bạn có thể tham gia vào việc hướng đến Net-Zero để bảo vệ tương lai xanh của chúng ta.

 • EMTEK – Một Đối Tác Chìa Khóa Trong Hành Trình Của Việt Nam

Net-Zero không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là một sứ mệnh cho ngành công nghiệp Việt Nam. Nhiều công ty trong nước đã bắt đầu thay đổi mô hình kinh doanh của mình, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo và giảm lượng phát thải CO2. Sự tham gia của EMTEK trong cuộc chơi này đã tạo ra một làn sóng mới, khuyến khích nhiều doanh nghiệp khác hành động.

EMTEK cam kết đóng góp vào mục tiêu toàn cầu Net-Zero bằng cách tận dụng công nghệ và sáng tạo để làm cho mọi khía cạnh của hoạt động của chúng tôi thân thiện với môi trường. Chúng tôi đã định hình một hành trình dài hạn để giảm thiểu tác động của chúng tôi đối với biến đổi khí hậu và bảo vệ tương lai xanh. Hãy cùng tìm hiểu cách chúng tôi đang tiến hành và tại sao điều này quan trọng đối với Việt Nam.

EMTEK đã đặt ra mục tiêu Net-Zero với tầm nhìn là giảm lượng khí nhà kính thải ra môi trường đến mức tối thiểu. Chúng tôi đã cam kết sử dụng công nghệ xanh, giải pháp hiệu quả năng lượng và đầu tư vào các dự án bền vững để đảm bảo rằng mọi hoạt động của chúng tôi là thân thiện với môi trường. Hãy cùng khám phá những bước tiến đáng kể mà chúng tôi đã thực hiện để đóng góp vào mục tiêu này.

EMTEK đã cam kết sử dụng công nghệ xanh, tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và đầu tư vào các dự án bền vững để đảm bảo rằng mọi hoạt động của chúng tôi là thân thiện với môi trường. Chúng tôi không chỉ đang theo đuổi mục tiêu Net-Zero mà còn đang tạo ra các sản phẩm và giải pháp thúc đẩy cuộc biến đổi xanh.

EMTEK đã tham gia vào các dự án quan trọng và cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến để giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu quan trọng này, thông qua các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đến khách hàng và đối tác:

 • Net-Zero: Cam Kết từ EMTEK

EMTEK không chỉ là một công ty công nghệ, chúng tôi là một phần của cộng đồng Việt Nam và cam kết tạo ra tương lai xanh và bền vững cho đất nước. Chúng tôi đã tận dụng công nghệ và sáng tạo để thúc đẩy sự thay đổi xanh tại Việt Nam, và chúng tôi muốn mọi người cùng chúng tôi trong hành trình này.

EMTEK hiểu rằng cam kết Net-Zero không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã tìm hiểu và áp dụng công nghệ xanh, giải pháp hiệu quả về năng lượng và tạo ra lợi ích cho môi trường kết hợp với hiệu suất kinh doanh. 

Với sứ mệnh của EMTEK hướng đến Net-Zero, chúng tôi đang định hình một tương lai xanh và bền vững cho doanh nghiệp và hành tinh. Hãy cùng chúng tôi trong hành trình này và xem xét cách bạn cũng có thể tham gia vào việc hướng đến Net-Zero để bảo vệ tương lai xanh của chúng ta.

Với sự cam kết của EMTEK và xu hướng Net-Zero tại Việt Nam, chúng tôi đang cùng nhau định hình một tương lai xanh và bền vững. Hãy cùng chúng tôi tham gia vào hành trình này để bảo vệ môi trường và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tương lai.

Bài viết khác

Xây dựng một cộng đồng làm việc hài hòa và đa dạng

Xây dựng một cộng đồng làm việc hài hòa và đa dạng

EMTEK là công ty có cộng đồng nhân sự đa dạng và phát triển. Vì vậy, EMTEK nhận thức rõ tầm quan trọng của một cộng đồng làm việc hài hòa và đa dạng. Một cộng đồng đa dạng thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới. Sự đa dạng trong kinh nghiệm, quan điểm và phong cách làm việc sẽ đưa ra các cách tiếp cận mới và giải pháp sáng tạo cho các thách thức công nghệ và kinh doanh. Đồng thời giúp EMTEK thu hút và giữ chân nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Điều này giúp công ty có được lực lượng lao động đa dạng về kỹ năng và trí tuệ nhằm củng cố sức mạnh cạnh tranh.


Vai trò quan trọng của môi trường làm việc sáng tạo và động lực

Vai trò quan trọng của môi trường làm việc sáng tạo và động lực

EMTEK hiểu rằng môi trường làm việc sáng tạo và động lực đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất và sự thành công của một tổ chức. Cụ thể, một môi trường làm việc sáng tạo và động lực có thể tạo ra tác động tích cực đến sự phát triển và thành công của tổ chức thông qua việc thúc đẩy sự sáng tạo, động lực, tăng cường hiệu suất, tạo cơ hội học hỏi và tăng cường tinh thần đồng đội.


Trekking Xây dựng đội nhóm mạnh mẽ và gắn kết

Trekking Xây dựng đội nhóm mạnh mẽ và gắn kết

Trekking không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội xây dựng mối quan hệ, sự thấu hiểu, gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm.  Cảm giác khám phá, chinh phục, vượt qua thử thách trong chặng đường trekking là những trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Đó là sự hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, tận hưởng từng khoảnh khắc mà mẹ thiên nhiên ban tặng và đối diện với thử thách của môi trường tự nhiên đặt ra.


EMTEK nắm vững tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong lao động

EMTEK nắm vững tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong lao động

Văn hóa công ty EMTEK là sự kết hợp đặc biệt giữa đam mê, đổi mới và tinh thần đồng đội. Bằng cách kết hợp ba “gia vị” này, EMTEK không chỉ tạo ra một môi trường làm việc tích cực mà còn thúc đẩy sự phát triển, thành công của tổ chức. Điều này giúp EMTEK duy trì sự cạnh tranh và giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tự động hóa tại Việt Nam.  EMTEK tôn trọng và khuyến khích đam mê của nhân viên trong mọi khía cạnh của công việc, nhằm đóng góp vào sự thành công của tổ chức thông qua nỗ lực và cam kết cá nhân.


CUỘC HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM CỦA EMTEK

CUỘC HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM CỦA EMTEK

EMTEK ra đời vào ngày 15/05/2009, ngành cốt lõi là Xây dựng, với khao khát mang lại sự cam kết bền vững thông qua các giải pháp năng lượng tái tạo, xanh – sạch và mở rộng thêm khả năng và lợi ích cộng đồng EMTEK tạo ra những sản phẩm thành công.


Phụ Nữ Lãnh Đạo Tại EMTEK Sự đóng góp của phụ nữ trong tập đoàn

Phụ Nữ Lãnh Đạo Tại EMTEK: Sự đóng góp của phụ nữ trong tập đoàn

Bà Kiều Hoàng, phó chủ tịch, giám đốc điều hành ở EMTEK. Là người nữ quản lý, lãnh đạo tổ chức EMTEK. Xây dựng tầm nhìn tương lai, tập hợp, khuyến khích mọi người hành động, thực hiện tầm nhìn sứ mệnh của tổ chức.