KEPS

KEPS

KEPS

KEPS

KEPS được thành lập vào năm 2011 và hiện nay có thể cung cấp toàn bộ chuyên môn về O&M trên quy mô toàn cầu, thường mang cờ Hàn Quốc đến các dự án trên khắp thế giới. Họ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và/hoặc đảm nhận trách nhiệm cho bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của dự án, cũng như các dịch vụ vận hành thử.

Thông điệp từ CEO của KEPS, ông Young Jin Park:

"Chúng tôi nỗ lực đạt được sự hài lòng của khách hàng thông qua việc cải tiến liên tục với trọng tâm là đổi mới.

Hành trình của chúng tôi hướng đến việc được công nhận là một công ty O&M nhà máy điện có năng lực và đáng tin cậy bắt đầu khi chúng tôi cung cấp dịch vụ vận hành thử cho dự án phát điện nhiệt cộng đồng Yeosu. Thông qua nỗ lực không ngừng của các nhân viên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này thành công.

Sức khỏe và An toàn trong KEPS phải là một phần của mọi hoạt động. Ban quản lý chấp nhận trách nhiệm cung cấp môi trường làm việc an toàn và nhân viên có trách nhiệm thực hiện công việc theo các tiêu chuẩn và thực hành an toàn.

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng mà khách hàng hiện tại dành cho chúng tôi và sẽ tiếp tục vượt qua mong đợi của họ. Chúng tôi đã liên tục mở rộng khả năng của mình và hiện sẵn sàng tham gia vào thị trường toàn cầu.

Bằng cách cung cấp các dịch vụ cạnh tranh, có năng lực và được quản lý tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng và từ đó mang lại sự hài lòng lớn cho khách hàng."

Lĩnh vực kinh doanh

Kỹ thuật

 • Hỗ trợ Phát triển IPP
 • Đánh giá Thiết kế
 • Kiểm tra và Kiểm toán Xây dựng
 • Đánh giá Hiệu suất Nhà máy

Vận hành thử

 • Tạo Punch List
 • Đánh giá Bản vẽ và Tài liệu thực tế
 • Dịch vụ Vận hành thử và Điều chỉnh
 • Thiết lập và/hoặc Đánh giá Thủ tục Vận hành thử
 • Thiết lập Chính sách và/hoặc Thủ tục Q&M Nhà máy Điện

Vận hành và Bảo dưỡng

 • Thiết bị Chính

Nồi hơi: Nồi hơi Than Pulverized

- Nồi hơi Lò Sưởi

- Nồi hơi HRSG

Turbine / Máy phát điện : Turbine / Máy phát điện Hơi

- Turbine / Máy phát điện Khí

 • Cơ sở Môi trường Nhiên liệu (xử lý nước thải, xử lý than, xử lý tro)

Năng lượng tái tạo

 • Năng lượng gió
 • Năng lượng mặt trời
 • Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
 • Năng lượng thủy điện nhỏ