DYCP

DYCP

DYCP

DYCP

Kể từ khi thành lập vào năm 1984, DYCP đã phát triển thành một công ty bơm toàn cầu cung cấp bơm cho những nhà máy lọc dầu và hóa dầu tới các địa điểm lớn cả trong nước và trên toàn thế giới thông qua những thách thức và sáng tạo liên tục. Điều này là kết quả của việc tập trung hoàn toàn vào việc phát triển công nghệ của các loại bơm chuyên biệt trong lĩnh vực lọc dầu và hóa dầu. Ngoài ra, họ đang cố gắng để phân biệt mình với các đối thủ dựa trên kinh nghiệm phong phú và khả năng kỹ thuật của mình.

DYCP đang chuẩn bị cho tương lai để tiến một bước vượt ra ngoài những thành tựu hiện tại. DYCP đang đảm bảo tính cạnh tranh về tăng trưởng trong tương lai thông qua nghiên cứu liên tục và xây dựng hệ thống sản xuất hiệu quả với sự đầu tư nhanh chóng. Ngoài ra, DYCP luôn nỗ lực để trở thành một công ty phát triển cùng với đối tác là nhân viên của mình để theo đuổi hạnh phúc tốt hơn.

Là một công ty bơm chuyên biệt trong lĩnh vực lọc dầu và hóa dầu, DYCP tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước và nước ngoài.

Nhà máy lọc dầu / Hóa dầu / Nhà máy hóa chất tổng hợp

DYCP thiết kế các loại bơm quy trình / không quy trình theo tiêu chuẩn API, ISO, ASME và các loại bơm cho các nhà máy lọc dầu / hóa dầu và hóa chất tổng hợp với công nghệ riêng của chúng tôi và cung cấp cho nhiều nhà máy ngoài nước. Với công nghệ xuất sắc, chất lượng và kinh nghiệm phong phú, DYCP xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 quốc gia ngoài nước. Hơn nữa, họ sẽ tiếp tục phát triển như một công ty bơm sáng tạo toàn cầu đại diện cho Hàn Quốc dựa trên nghiên cứu, phát triển liên tục và công nghệ không thể so sánh được cho các loại bơm được áp dụng trong lĩnh vực lọc dầu / hóa dầu / hóa chất tổng hợp.

Nhà máy phát điện

DYCP thiết kế, sản xuất và cung cấp nhiều loại bơm cho các ứng dụng trong nhà máy phát điện để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Họ cũng tập trung vào việc địa phương hóa các loại bơm chính cho các nhà máy phát điện thông qua việc hiện đại hóa thiết kế nội bộ, như các chương trình của chính phủ quốc gia bởi cơ quan chính phủ, sự hợp tác giữa ngành công nghiệp và giáo dục và các dự án phát triển công nghệ phối hợp với các cơ quan bán chính phủ. Bằng cách làm như vậy, họ đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh bằng cách phát triển và cung cấp các loại bơm có một loạt các ứng dụng cần thiết cho các nhà máy phát điện.

Nhà máy công nghiệp

DYCP cung cấp các loại bơm cho các nhà máy công nghiệp ngoài Hàn Quốc thông qua công nghệ và nghiên cứu khác biệt. Họ liên tục nghiên cứu và phát triển các loại bơm hiệu suất cao cho nhiều ngành công nghiệp, không chỉ trong các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp hiện nay, và chúng tôi đang bước vào nhiều ngành công nghiệp khác. Là một trong những công ty bơm hàng đầu của Hàn Quốc, họ sẽ tích cực đáp ứng với thời đại công nghiệp 4.0 và đóng góp vào sự phát triển của nó.