DXG

DXG

DXG

DXG

DXG chuyên về Hệ thống Phân tích Quang học Độ chính xác cao cho Nghiên cứu và Công nghiệp, cũng như Máy phân tích Khí thải & Hệ thống Giám sát Liên tục (CEMS) dựa trên thực vật.

DXG được thành lập dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: Siêng năng, thái độ tích cực, chấp nhận thách thức mới. Nếu đi chệch khỏi cốt lõi, những nguyên tắc này sẽ trở nên vô nghĩa. Giống như việc trân trọng mối tình đầu, DXG luôn kiên định trong việc nhớ về nguồn gốc và khát vọng của mình.

Lĩnh vực kinh doanh

Thiết bị Quang học

DXG cung cấp thiết bị phân tích quang phổ chính xác cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các ngành công nghiệp trên toàn thế giới, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong nhiều lĩnh vực khoa học đa dạng.

Máy phân tích Khí thải

Kiểm soát quy trình và Giám sát Khí thải từ các Nhà máy Điện, Hóa dầu, Nhà máy Lọc dầu, Thép, Lò đốt, v.v.

Các thành phần đo lường của Máy phân tích Khí thải: NOx, SO2, NH3, O2, CO, CO2, HCI, Bụi, Lưu lượng, THC (CH4, C2H6)