Daeyoung C&E

Daeyoung C&E

Daeyoung C&E

Daeyoung C&E

DaeYoung Catalyst & Environment là một công ty hàng đầu về công nghệ bền vững. Trong hơn hai thập kỷ qua, họ đã hợp tác với các ngành công nghiệp có ý thức về môi trường để giảm thiểu khí thải độc hại và tạo ra một thế giới sạch hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Thông qua các công nghệ kiểm soát khí thải đã được chứng minh của họ, các khách hàng nổi tiếng của họ cung cấp và chuyển đổi cộng đồng của họ với hệ thống sưởi bền vững, năng lượng, và hàng hóa & dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày.

Năm giá trị cốt lõi của chúng tôi đặt nền móng cho cách họ tương tác với khách hàng, các bên liên quan và với nhau. Chúng hướng dẫn họ thiết lập văn hóa phù hợp để đạt được các chiến lược của chúng tôi cũng như duy trì cam kết phát triển bền vững của họ: Bảo vệ cộng đồng & môi trường, chủ động & có trách nhiệm, liên tục đổi mới & cải thiện, hành động với sự liêm chính & tôn trọng, làm việc cùng nhau.

Sản phẩm & Dịch vụ

Hệ thống Selective Catalytic Reduction (SCR)

Quy trình SCR là một công nghệ trong đó NOX và NH3 được chuyển hóa thành khí nitơ phân tử (N2) và hơi nước phân tử (H2O) thông qua phản ứng hóa học trên bề mặt chất xúc tác. Đây là một công nghệ xử lý sau quá trình đốt, có thể giảm oxit nitơ (NOX) từ khí thải đốt của các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí tự nhiên xuống dưới 10%. Đây là công nghệ khử NOX có hiệu suất loại bỏ cao nhất và ổn định nhất.

Chất xúc tác SCR là công nghệ then chốt để giảm các hợp chất nitơ, chiếm phần lớn trong các chất gây ô nhiễm không khí.

Hệ thống Flue Gas Desulfurization (FGD)

Quy trình FGD là phương pháp chính trên toàn thế giới để kiểm soát khí thải SO2. Đây là một công nghệ giảm nồng độ Oxit Lưu huỳnh trong hệ thống khí thải thông qua quy trình phản ứng hóa học với một chất phản ứng như vôi.

Carbon Hoạt Tính

Carbon hoạt tính là một loại carbon đã được xử lý để tăng diện tích bề mặt và độ xốp. Điều này làm cho nó trở thành một chất hấp phụ hiệu quả có thể hút và giữ các phân tử khác trên bề mặt. Carbon hoạt tính được sử dụng cho nhiều mục đích như lọc nước, lọc không khí, kiểm soát mùi, và nhiều ứng dụng khác.