Thông tin liên lạc

Ông An Chang Min

– Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Quốc gia Kumoh

– Chuyên về lĩnh vực phát triển và cài đặt SW các thiết bị bán dẫn & LCD

– Nghề nghiệp uy tín trước đây là Kỹ sư trưởng của Samsung Electronics

– Tích lũy 30 năm kinh nghiệm tại Samsung Display & Electronics