Thông tin liên lạc

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN: Bứt Phá Sáng Tạo Cho Tương Lai Bền Vững

EMTEK mong muốn và đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn dầu về chuyển đổi xanh tại Việt Nam,cung cấp các giải pháp bền vững và thông minh cho mục tiêu chuyển đổi xanh trong tương lai

SỨ MỆNH: Dẫn Đầu Thông Qua Đổi Mới, Bước Tiến Hướng Đến Sự Bền Vững

Tạo ra các giải pháp phát triển bền vững bằng năng lượng tái tạo nhằm không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng của EMTEK

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

EMTEK-TAM-NHIN-SU-MENH