Thông tin liên lạc

About
Subsidiary

Asia Networks SEE

Công ty Asia Networks SEE (SEE: Social Environment Equity) với sứ mệnh mang lại điều kiện sống tốt hơn cho xã hội bằng việc tham gia vào các dự án môi trường.

Asia Networks SEE có nhiều đối tác đến từ Hàn Quốc luôn sẵn sàng tham gia thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như vận hành & khai thác với các công nghệ xử lý nước thải, rác thải tiên tiến trên thế giới. Hiện nay SEE đang tham gia nghiên cứu và cung cấp giải pháp Xử lý nước thải –  WWTP tại các đô thị lớn tại Việt Nam.

About Image
About Image