Thông tin liên lạc

About
Subsidiary

Asia Networks Energy Joint Stock Company (ANE)

Asia Networks Energy JSC (ANE) là một trong những công ty thành viên của EMTEK, được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp về giải pháp năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo, cụ thể hơn là năng lượng mặt trời,  ANE cung cấp giải pháp tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống Điện Mặt Trời áp mái và dịch vụ O&M tại Việt Nam.

Với sứ mệnh đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững và giải quyết vấn đề năng lượng thông qua cung cấp sản phẩm, dịch vụ về năng lượng tái tạo, ANE đã và đang tạo dấu ấn trong ngành năng lượng tại Việt Nam với các giải pháp về điện mặt trời và lưu trữ năng lượng đến đối tác và khách hàng.

Miền Bắc

Đã lắp đặt 3 MWP

Miền Trung

Đã lắp đặt 51.56 MWP

Miền Bắc

Đã lắp đặt 14.1 MWP

Đang thực hiện

Đang lắp đặt hơn 11,34 MWP trong số dự án tại ANE

About Image
About Image
ANE

MẠNG LƯỚI NĂNG LƯỢNG XANH

ANE – Dẫn Đầu Cuộc Cách Mạng Năng Lượng Tái Tạo tại Việt Nam Asia Networks Energy – Câu Chuyện Thành Lập Năm 2018, Asia Networks Energy (ANE) ra đời…
Xem thêm
About Image