Thông tin liên lạc

img

Máy kiểm tra màn hình TC-Aging

Máy kiểm tra màn hình – Chức năng Kiểm tra giới hạn chịu nhiệt của màn hình
Tiêu chuẩn: CE

 

Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn CE
Nguồn điện: 220V / 3P /63A
Độ chính xác: +/- 0.1 Dec
Phát triển cho: Samsung Display Vietnam

 

Chức năng:
Nhận khay màn hình từ công đoạn trước, tách các khay và đặt màn hình vào cụm cassette
Thay đổi nhiệt độ buồng trong khoảng từ 60 đến 150 °C (tùy theo thử nghiệm)
Thay đổi nhiệt độ buồng lão hóa từ -20 đến -90 °C (tùy theo thử nghiệm)
Đặt chồng cassette vào buồng nóng (từ 10 phút đến 2 giờ)
Xếp chồng nhanh chóng từ buồng nóng sang buồng lạnh (từ 10 phút đến 2 giờ)
Lấy các ngăn được xếp ra khỏi buồng lạnh và đặt các tấm chắn từ các ngăn xếp lên các khay trống
Xếp khay và đặt khay vào AGV

 

Product Name: Máy kiểm tra màn hình TC-Aging

Mô tả sản phẩm:

Máy kiểm tra màn hình TC-Aging là một thiết bị quan trọng được thiết kế để kiểm tra giới hạn sức chịu nhiệt của màn hình một cách chính xác. Sản phẩm này tuân theo tiêu chuẩn CE và sử dụng nguồn điện 220V / 3P / 63A để đảm bảo hoạt động ổn định. Được phát triển đặc biệt cho Samsung Display Vietnam, máy này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ chính xác của màn hình.

Các chức năng quan trọng:

  1. Tiếp nhận khay màn hình từ giai đoạn trước và tách khay, đặt màn hình vào các hộp đựng (cassettes): Máy nhận khay màn hình từ giai đoạn sản xuất trước đó và tách riêng khay để đặt màn hình vào các hộp đựng (cassettes).
  2. Điều chỉnh nhiệt độ của buồng kiểm tra từ 60 đến 150°C (tùy thuộc vào kiểm tra): Máy có khả năng điều chỉnh nhiệt độ của buồng kiểm tra theo yêu cầu kiểm tra cụ thể, có thể từ 60 đến 150°C.
  3. Điều chỉnh nhiệt độ buồng Kiểm Tra Sức Chịu Nhiệt từ -20 đến -90°C (tùy thuộc vào kiểm tra): Ngoài ra, máy cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ của buồng kiểm tra xuống từ -20 đến -90°C, tùy thuộc vào loại kiểm tra cần thực hiện.
  4. Đặt ngăn đựng màn hình vào buồng nhiệt (từ 10 phút đến 2 giờ): Ngăn đựng màn hình được đặt vào buồng nhiệt để kiểm tra theo thời gian cụ thể, từ 10 phút đến 2 giờ.
  5. Nhanh chóng đặt ngăn từ buồng nhiệt vào buồng lạnh (từ 10 phút đến 2 giờ): Sau khi kiểm tra nhiệt độ cao, máy sẽ nhanh chóng đặt ngăn từ buồng nhiệt vào buồng lạnh trong khoảng thời gian từ 10 phút đến 2 giờ.
  6. Loại bỏ ngăn từ buồng lạnh và đặt màn hình từ ngăn lên khay: Sau khi hoàn tất kiểm tra, ngăn được lấy ra từ buồng lạnh và màn hình được lấy từ ngăn và đặt lên khay.
  7. Xếp khay và đặt khay lên Xe Dẫn Hướng Tự Động (AGV): Cuối cùng, khay được xếp chồng lại và đặt lên Xe Dẫn Hướng Tự Động (AGV) để được di chuyển đến giai đoạn tiếp theo trong quy trình sản xuất.

Máy kiểm tra màn hình TC-Aging là một công cụ quan trọng để đảm bảo sức chịu nhiệt của màn hình đáp ứng yêu cầu và độ chính xác trong quy trình sản xuất của Samsung Display Vietnam.