Thông tin liên lạc

img

Máy cấp NVL cho BPL

Máy cấp NVL cho BPL – Chức năng: Gắp và thả màn hình
Standard: CE

 

Specifications:
Chức năng: CE
Nguồn điện: 220V / 3P / 30A
Độ chính xác: ± 0.1 Dec
Phát triển cho: Samsung Display Vietnam

 

Composition:Máy gồm có 2 phần
1.Robot và băng tải Vision Sản phẩm trên băng tải đươc xác định tọa độ qua bộ vision giám sát và truyền dữ liệu đến robot 
Robot lấy màn hình và đặt chúng vào cụm Buffer và đưa vào máy BPL chính
2. Máy Buffer: Là sản phẩm mới được phát triển, bao gồm sự hợp tác, phối hợp giữa máy Loader và Unloader

Tên sản phẩm: Máy cấp NVL cho BPL

BPL buffer2Mô tả sản phẩm:

Máy cấp NVL cho BPL là một thiết bị quan trọng với chức năng nắm và thả màn hình điện thoại. Sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn CE và hoạt động với nguồn điện 220V / 3P / 30A, đảm bảo hiệu suất và độ chính xác. Được phát triển đặc biệt cho Samsung Display Vietnam,Máy cấp NVL cho BPL đóng một vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất bằng cách nắm và thả màn hình điện thoại.

Cấu thành:

Máy cấp NVL cho BPL bao gồm hai phần quan trọng:

  1. Robot và Băng Tải Thị Giác:
    • Băng Tải Thị Giác xác định tọa độ của các màn hình và chuyển dữ liệu cho robot.
    • Robot nắm và đặt các màn hình vào Máy Đệm và Máy BPL chính.
  2. Máy Đệm:
    • Đây là một sản phẩm mới được phát triển, bao gồm sự hợp tác và tương tác giữa Máy Nạp và Máy Thả.

Chức năng chính:

  1. Robot và Băng Tải Thị Giác xác định tọa độ của các màn hình: Băng Tải Thị Giác xác định tọa độ của các màn hình và truyền dữ liệu cho robot.
  2. Robot nắm và đặt màn hình vào Máy Đệm và Máy BPL chính: Robot nắm lấy các màn hình và đặt chúng vào Máy Đệm và Máy BPL chính để chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất tiếp theo.

Máy cấp NVL cho BPL là một công cụ không thể thiếu trong quy trình sản xuất, đảm bảo việc nắm và thả màn hình điện thoại một cách chính xác để đáp ứng các tiêu chuẩn về độ chính xác và chất lượng cao cho hoạt động sản xuất của Samsung Display Vietnam.