Thông tin liên lạc

img

Máy C-Flip

Máy C-Flip- Chức năng: Dán các tấm bảo vệ để gắn cảm biến vào bảng mạch
Tiêu chuẩn Phòng sạchThông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn: Phòng sạch
Nguồn điện: 220V/3P/20A
Độ chính xác: +/- 0,01 kg
Phát triển cho: Samsung Display Việt Nam

 

Chức năng:
Nhận màn hình điện thoại từ giai đoạn trước và hiệu chỉnh lại vào vị trí 
Lấy cảm biến ra khỏi cuộn và hiệu chỉnh lại vào vị trí 
Gắn dải cảm biến lên màn hình
Áp dụng áp suất tiêu chuẩn
Hệ thống Vision kiểm tra chất lượng keo
Đặt các màn hình vào khay đầu ra 
Ghi nhận, xử lý và chuyển dữ liệu vào hệ thống

Tên sản phẩm: Máy C-Flip

Máy C-Flip 2Mô tả sản phẩm:

Máy C-Flip là một thiết bị quan trọng được thiết kế để dán các dải bảo vệ để tích hợp cảm biến với mạch điện tử. Sản phẩm này tuân theo tiêu chuẩn Phòng Sạch và hoạt động với nguồn điện 220V / 3P / 20A, đảm bảo môi trường kiểm soát và sạch sẽ trong quá trình hoạt động. Được phát triển cho Samsung Display Vietnam, Máy C-Flip đóng một vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất bằng cách đạt được độ chính xác cao trong việc đính kèm dải cảm biến.

Chức năng chính:

  1. Tiếp nhận màn hình điện thoại từ giai đoạn trước và hiệu chỉnh vào vị trí: Máy nhận màn hình điện thoại từ giai đoạn sản xuất trước và đảm bảo chúng được đặt đúng vị trí để tiếp tục xử lý.
  2. Lấy dải cảm biến từ cuộn và hiệu chỉnh vào vị trí: Dải cảm biến được lấy từ cuộn cung cấp và được hiệu chỉnh chính xác để đảm bảo đặt đúng vị trí.
  3. Đính kèm dải cảm biến lên màn hình: Máy đính kèm dải cảm biến lên màn hình điện thoại một cách chuyên nghiệp.
  4. Áp dụng áp suất tiêu chuẩn: Áp suất tiêu chuẩn được áp dụng để đảm bảo dải cảm biến bám chặt.
  5. Hệ thống thị giác kiểm tra chất lượng quá trình dán: Một hệ thống thị giác được sử dụng để kiểm tra chất lượng quá trình dán, đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu.
  6. Đặt màn hình lên khay đầu ra: Sau khi dải cảm biến được đính kèm và kiểm tra, các màn hình được đặt trên khay đầu ra.
  7. Ghi, xử lý và chuyển dữ liệu vào hệ thống: Máy ghi lại thông tin quan trọng về quá trình, xử lý dữ liệu này và chuyển nó vào hệ thống quản lý sản xuất để đảm bảo theo dõi và kiểm soát chất lượng suốt quá trình sản xuất.

Máy C-Flip là một công cụ không thể thiếu trong quy trình sản xuất, đảm bảo việc đính kèm dải cảm biến vào màn hình điện thoại một cách chính xác để đáp ứng các tiêu chuẩn về độ chính xác và chất lượng cao cho hoạt động sản xuất của Samsung Display Vietnam.