Thông tin liên lạc

About
Đối tác

Samjin Metal

Công ty TNHH Kim loại SAMJIN là một công ty hướng tới tương lai với mục tiêu trở thành công ty chuyên sản xuất bu lông hàng đầu thế giới dựa trên công nghệ và chất lượng toàn cầu đã tích lũy hơn 40 năm kể từ khi thành lập vào năm 1981.

About Image
About Image
Samjin Metal

Tầm nhìn doanh nghiệp

Đây là công ty Hàn Quốc duy nhất sản xuất bu lông trục chính và bu lông xi lanh cho tua-bin khí và chịu trách nhiệm phát triển các nhà…
Xem thêm
About Image