Thông tin liên lạc

About
Đối tác

Dongil Rubber Belt

Hài hòa giữa truyền thống lâu đời và môi trường luôn thay đổi, DRB tiếp tục phát triển trong lĩnh vực đổi mới dựa trên nền tảng sản xuất truyền thống. DRB bắt đầu trong ngành công nghiệp cao su vào năm 1945, khởi xướng ngành công nghiệp cao su công nghiệp của Hàn Quốc với sản phẩm dây đai cao su sản xuất tại Hàn Quốc đầu tiên. Kể từ đó, DRB đã đáp ứng nhu cầu qua các năm thông qua nghiên cứu và đổi mới kiên trì. Tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển thông qua Trung tâm R&D của riêng mình, DRB đã tiến hóa từ gốc rễ trong ngành cao su sang các công nghệ tiên tiến trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp trên toàn thế giới.

About Image
About Image
Dongil Rubber Belt

Doanh nghiệp bền vững

Quản lý chất lượng DRB đã tuyên bố áp dụng Quản lý Chất lượng vào năm 2006, và từ đó đã biến các hoạt động cải tiến thành một phần…
Xem thêm
About Image