Thông tin liên lạc

About
Đối tác

DongSuh

Công ty TNHH Dongsuh hướng tới mục tiêu phát triển thành một công ty thực phẩm toàn diện toàn cầu, tạo ra các giá trị tương lai với quản lý lấy con người làm trung tâm và đóng góp cho xã hội dựa trên các nguyên tắc công bằng và minh bạch.

Được thành lập vào năm 1975, Dongsuh đã tạo ra các giá trị tương lai bằng cách đóng góp cho xã hội trong khi nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua quản lý hiệu quả với triết lý doanh nghiệp về quản lý chính trực và hợp lý hóa kinh doanh.

About Image
About Image
DongSuh

Lĩnh vực kinh doanh

Khởi đầu hành trình doanh nghiệp với việc thành lập ngành kinh doanh bao bì, Dongsuh đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định nhờ vào việc nghiên cứu và…
Xem thêm
About Image