Thông tin liên lạc

About
Đối tác

CS WIND

CS WIND, có trụ sở chính tại Hàn Quốc, là nhà sản xuất tháp tua-bin gió số 1 thế giới. Công ty đã thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2003. Tính đến năm 2021, CS WIND đã vận hành các cơ sở sản xuất tại 8 quốc gia trên 3 châu lục. Trong suốt những thập kỷ qua, CS WIND đã cung cấp hơn 13.000 tháp cho các dự án toàn cầu lớn và hiện đang cung cấp tháp gió cho các khách hàng chính trong ngành như Vestas, Siemens-Gamesa, GE, Goldwind, v.v. Trong lĩnh vực sản xuất tháp gió, CS WIND có hệ thống sản xuất hàng đầu thế giới, hệ thống kiểm soát chất lượng và công nghệ hàn, những yếu tố này đã giúp CS WIND trở thành nhà sản xuất tháp gió số 1 thế giới.

CS WIND cũng đã mở rộng kinh doanh sang sản xuất ổ trục tua-bin (CS BEARING) và phát triển & vận hành năng lượng tái tạo (CS ENERGY). CS BEARING đang thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua việc mở rộng khách hàng và CS ENERGY, thông qua việc mở rộng khu vực hoạt động. CS WIND đang vận hành và phát triển kinh doanh năng lượng xanh của mình dưới sứ mệnh “Phát triển Dưới Sự Tồn Tại Hòa Hợp giữa Con Người và Mẹ Thiên Nhiên”.

Là một nhà lãnh đạo toàn cầu, CS WIND cũng đang hướng đến các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) cao, nhằm tạo ra quản lý dựa trên đạo đức và nhân quyền, lợi nhuận hợp lý và công bằng, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh dựa trên các tiêu chuẩn này.

About Image
About Image
CS WIND

Lời ngỏ từ doanh nghiệp

“Từ khi thành lập vào năm 1984, CS WIND đã không ngừng cải tiến thông qua chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, thích ứng với môi…
Xem thêm
About Image