Thông tin liên lạc

Thiết bị điện

Song Ngọc

Loại hình: Căn hộ Phạm vi công việc: Điện Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Bình Thời gianthực hiện: 2017. 10 –2019. 12

AEON MALL Phnom Penh PPC

Loại hình: Thương mại Phạm vi công việc: Điện Chủ đầu tư: Fuji FurukawaE&C World Space Thời gian thực hiện: 2017. 01 –2018.06

LotteMall Hanoi

Kiểu: Thương mại Phạm vi công việc: Điện Chủ đầu tư: Lotte E&C Thời gian làm việc: 2018.11 –hiện tại