Thông tin liên lạc

Phòng cháy chữa cháy

Lotte Mart Biên Hòa

Loại hình: Thương mại Phạm vi: Chữa cháy Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotte Việt Nam Thời gian: 2012.06-2012.10

Lotte Mart Nha Trang

Loại hình: Thương mại Phạm vi: Chữa cháy Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotte Việt Nam Thời gian: 2015. 11–2016. 09