Thông tin liên lạc

Văn phòng Châu Á

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi: Điện

Chủ sở hữu: Asia Networks Holdings

Thời gian: 12/2018