Thông tin liên lạc

Trung tâm HAGL Myanmar – Giai đoạn 2

Loại hình: Căn hộ

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Coteccons

Thời gian làm việc: 2019.09 – Hiện tại