Thông tin liên lạc

Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Loại hình: Nhà máy dầu

Phạm vi: Chữa cháy

Chủ đầu tư: GS Engineering & Construction

Thời gian: 2014.11–2016.12