Thông tin liên lạc

Rooftop Mini Farm

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi: Điện

Chủ đầu tư: Rooftop Mini Farm

Thời gian: 04/2019