Thông tin liên lạc

Organic& SolarFarm

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Organic& SolarFarm

Thời gian: 2019.12 2020.01