Thông tin liên lạc

Nhà máy thép Formosa

Loại hình: Nhà máy thép

Phạm vi công việc: Điện & Dụng cụ

Chủ đầu tư: Posco E&C Việt Nam

Thời gian làm việc: 2013. 08 – 2016.12