Thông tin liên lạc

Nhà máy nhiệt điện BOT NS2

Loại hình: Nhà máy điện

Phạm vi công việc: Dụng cụ điện

Chủ sở hữu: Doosan Heavy Industries VN & Lilama

Thời gian làm việc: 2018. 08 –  hiên tại