Thông tin liên lạc

Nhà máy điện mặt trời KNC Cẩm Lâm

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Hanwha E&C

Thời gian làm việc: 2018.10 –2019. 08