Thông tin liên lạc

LotteMart Bình Dương

Kiểu: Thương mại

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotte Việt Nam

Thời gian làm việc: 2013. 06-2013.12