Thông tin liên lạc

Lotte Mart Đống Đa

Kiểu: Thương mại

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotte Việt Nam

Thời gian làm việc: 2013.10-2013.12