Thông tin liên lạc

Lotte Mart Biên Hòa

Loại hình: Thương mại

Phạm vi: Chữa cháy

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotte Việt Nam

Thời gian: 2012.06-2012.10