Thông tin liên lạc

Lotte Mart Ba Đình (Lotte Center)

Loại hình: Thương mại

Phạm vi: Chữa cháy

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lotte Việt Nam

Thời gian: 2014. 06-2014. 09