Thông tin liên lạc

KOLON KVT-1 Bình Dương

Lọi hình: Nhà máy

Phạm vi công việc: Cơ khí

Chủ đầu tư: KOLON GLOBAL

Thời gian: 2017.05 -2018.08