Thông tin liên lạc

Haivina Kim Liên

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi: Điện

Chủ đầu tư: Haivina Kim Liên

Thời gian: 2020. 07 -Đi