Thông tin liên lạc

CS Wind

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi: Điện

Chủ đầu tư: CS Wind

Thời gian: 2020.11- Hiện tại