Thông tin liên lạc

Chung cư Booyoung CT-7B/L

Loại hình: Căn hộ

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Booyoung VINA

Thời gian làm việc: 2016.08 –2018. 04