Thông tin liên lạc

Broadpeak Sóc Trăng

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi: Điện

Chủ đầu tư: Broadpeak Sóc Trăng

Thời gian: 2020. 09 –2020.12