Thông tin liên lạc

Bệnh viện đa khoa Yên Bái

Loại hình: Bệnh viện

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Hyundai Engineering

Thời gian làm việc: 2013. 10 – 2016. 06al