Thông tin liên lạc

AEON MALL Phnom Penh PPC

Loại hình: Thương mại

Phạm vi: Điện

Chủ đầu tư: Fuji FurukawaE&C World Space

Thời gian thực hiện: 2017. 01 –2018.06