Thông tin liên lạc

AEON MALL Phnom Penh PPC

Loại hình: Thương mại

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: HyunDai Engineering

Thời gian làm việc: 2016.09 –2018. 06