Thông tin liên lạc

About
Khách hàng

Genco3

Genco3, hay Tổng Công ty Phát điện 3, là một đơn vị quan trọng thuộc hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất điện và cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống điện quốc gia. Với hơn một thập kỷ hoạt động và phát triển, Genco3 không chỉ là đơn vị đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho sản xuất và cuộc sống hàng ngày mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành điện năng tại Việt Nam.

About Image
About Image
Tổng Công ty Phát điện 3

Phát triển tương lai bền vững

Để đảm bảo hiệu suất và sự ổn định trong quá trình sản xuất điện, Genco3 đã tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác với EMTEK Automation, một…
Xem thêm
About Image