Thông tin liên lạc

About
Khách hàng

SCG Việt Nam

SCG là tập đoàn kinh doanh hàng đầu hoạt động trong hơn một thế kỷ qua theo nguyên tắc phát triển bền vững và quản trị minh bạch từ năm 1913. Tầm nhìn của SCG là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực, tập trung vào đổi mới sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng, cùng với việc khuyến khích phát triển bền vững cho các xã hội và cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động

About Image
About Image
Đối Tác Chiến Lược

Hành Trình Tự Động Hóa Sản Xuất

Trong thời đại công nghiệp 4.0, việc tích hợp các giải pháp tự động vào quy trình sản xuất đang trở thành xu hướng không thể phủ nhận. SCG, với…
Xem thêm
About Image