Thông tin liên lạc

About
Khách hàng

Macawber Beekay

Trong hành trình không ngừng phấn đấu để thúc đẩy đổi mới và phát triển trong ngành công nghiệp, EMTEK tự hào có cơ hội hợp tác với Macawber Beekay Pvt. Ltd., một trong những công ty hàng đầu tại Ấn Độ trong lĩnh vực xử lý bột và hạt. Đây là một mối quan hệ chiến lược mang tính chất đối tác, nhấn mạnh sứ mệnh của cả hai tổ chức trong việc thúc đẩy sự tiến bộ công nghiệp và tạo nên tương lai vững chắc cho ngành công nghiệp.

About Image
About Image
Macawber Beekay Pvt. Ltd.

EMTEK - Macawber Beekay Pvt. Ltd.

Sự Kết Hợp Mạnh Mẽ Trong Lĩnh Vực Xử Lý Bột Và Hạt Về Macawber Beekay Pvt. Ltd. Macawber Beekay Pvt. Ltd. là một trong những công ty hàng đầu…
Xem thêm
About Image