Thông tin liên lạc

About
Khách hàng

KEPCO

Mối quan hệ chiến lược giữa EMTEK và KEPCO đánh dấu một bước tiến lớn trong việc hướng tới tương lai bền vững cho ngành điện lực. Sự kết hợp giữa khả năng chuyên môn, tầm nhìn định hình tương lai, phạm vi toàn cầu, đổi mới và sáng tạo, cùng cam kết đối với hiệu quả và bền vững đã tạo nên một mối quan hệ độc đáo và đầy tiềm năng. EMTEK và KEPCO cùng nhau đang làm việc để đảm bảo nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả và bền vững cho tương lai, mang lại lợi ích cho xã hội và môi trường

Mối quan hệ hợp tác giữa EMTEKKEPCO là một ví dụ xuất sắc về cách hai tập đoàn hàng đầu có thể hợp tác để định hình tương lai. Chúng tôi tự hào về mối quan hệ này và cam kết tiếp tục đem đến những giải pháp đột phá để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả. Sự kết hợp của sức mạnh chuyên môn, tầm nhìn tương lai và cam kết đối với hiệu quả và bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại những thành tựu ấn tượng trong ngành điện lực và tự động hoá.

About Image
About Image
EMTEK và KEPCO

Mối Quan Hệ Chiến Lược Trong Ngành Điện Lực

Mối quan hệ chiến lược giữa EMTEK và KEPCO trong ngành điện lực đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn điện sạch, hiệu quả và…
Xem thêm
About Image