Thông tin liên lạc

About
Khách hàng

JMT VN

JMT VN, một trong những đối tác quan trọng của EMTEK, đang dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất Printed Circuit Board (PCB) và cung cấp cho Samsung Display Vietnam. Họ đã tạo ra sự đổi mới và xuất sắc trong ngành cơ khí điện tử

Trong cuộc cách mạng công nghệ hiện đại, ngành công nghiệp cơ khí điện tử đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới kỹ thuật số. Và để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực này, EMTEK đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược đáng tự hào với một khách hàng hàng đầu, JMT VN (JMT VIETNAM COMPANY LIMITED).

About Image
About Image
Lĩnh Vực Cơ Khí Điện Tử

JMT VN - Khách Hàng Chất Lượng của EMTEK

JMT VN – Khách Hàng Chất Lượng của EMTEK Trong Lĩnh Vực Cơ Khí Điện Tử Trong lĩnh vực sản xuất bo mạch in cho ngành điện tử, JMT VN,…
Xem thêm
About Image