Thông tin liên lạc

About
Khách hàng

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (SH1PP)

Việc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng dầu khí đang trở nên ngày càng quan trọng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu liên tục tăng. Tại Việt Nam, Dự án Sông Hậu 1 (SH1PP) đã nổi lên như một dự án quan trọng trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Dự án này không chỉ là một ví dụ điển hình về sự hợp tác quốc tế trong ngành dầu khí mà còn thể hiện sự đóng góp quan trọng từ EMTEK MEP Constructor.

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (SH1PP) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty được thành lập năm 2009 với ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất và phân phối điện, gas, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.

About Image
About Image
EMTEK Construction và SH1PP

Hành Trình Đóng Góp vào Công Nghiệp Dầu Khí Việt Nam

EMTEK Construction và SH1PP: Hành Trình Đóng Góp vào Công Nghiệp Dầu Khí Việt Nam Sông Hậu 1 Oil and Gas Electricity PMU (SH1PP) Dự án Sông Hậu 1 Oil…
Xem thêm
About Image