Thông tin liên lạc

Nhân viên Marketing

Trình Độ: Trung cấp nghề, Cao Đẳng, Đại học
Loại hình: Toàn thời gian
Số lượng: 1
Hết hạn nộp: 30/04/2024

Kỹ sư PLC

Trình Độ: Cao đẳng, Đại học
Loại hình: Toàn thời gian
Số lượng: 3
Hết hạn nộp: 30/04/2024

Kỹ sư thiết kế điện

Trình Độ: Trung cấp nghề, Cao Đẳng, Đại học
Loại hình: Toàn thời gian
Số lượng: 5
Hết hạn nộp: 30/04/2024